Lid worden

We zijn heel erg blij dat we als club gegroeid zijn de afgelopen tijd. Dit houdt echter in dat we het maximaal aantal leden hebben bereikt en zijn genoodzaakt om een wachtlijst in te stellen. Nieuw aanmeldingen komen op de wachtlijst. We nemen op volgorde van aanmeldingsdatum nieuwe leden aan, zodra er weer plaats is om nieuwe leden aan te nemen.  

Lidmaatschap en Tarieven LTC Eindenhout 2022

Tarieven 2022

Eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden

 € 35,-

Contributie senioren

 € 190,-

Contributie junioren (incl. zomertraining) 

 € 190,-

Studententarief

 € 125,-

Vriend van Eindenhout

 € 35,-

Administratiekosten te late betaling of mislukte incasso

 € 25,-

Competitiebijdrage senioren (per team) 

 € 100,-

Competitiebijdrage junioren (per persoon)

 € 17,50

   

Verenigingsjaar
Het seizoen vangt uiterlijk aan op 1 april en loopt minimaal tot en met 31 oktober (7 kalendermaanden).

Junior
Ben jij op 1 januari van het aankomende seizoen jonger dan 17 jaar ? Dan val jij in de categorie ‘Junior’.

Senior
Ben jij op 1 januari van het aankomende seizoen 17 jaar of ouder? Dan val jij in de categorie ‘Senior’.

KNLTB bijdrage
Voor het lidmaatschap van de leden bij de KNLTB en voor de deelname aan de competities en het organiseren van toernooien door de vereniging is de vereniging een KNLTB bijdrage verschuldigd. De KNLTB bijdrage wordt elk jaar opnieuw door de KNLTB vastgesteld en medegedeeld aan de verenigingen. Peildatum voor het totaal te betalen bedrag aan KNTLB bijdrage is het ledenbestand per 1 januari 2022.

De KNLTB bijdrage voor leden welke is inbegrepen in de contributie bedroeg in het voorgaande seizoen € 17,99 per lid per seizoen.

Contributie en betaling
De contributie wordt medio april in één termijn geïnd via automatische incasso. De contributiefacturen worden medio maart voorafgaand aan de start van het verenigingsjaar verzonden. Het is niet mogelijk om op een andere wijze te betalen. Bij te late betaling van de contributie wordt er additioneel € 25,- boete in rekening gebracht. Dus ook als een automatische incasso niet kan worden uitgevoerd!

Studententarief
Het studenten tarief geldt voor studenten die een MBO, HBO, WO of soortgelijke opleiding volgen, zich in kunnen schrijven bij DUO en daarnaast geen inkomen hebben. Stuur dan uiterlijk vóór 1 maart van het aankomende verenigingsjaar een e-mail met een kopie van je inschrijvingsbewijs van het lopende studiejaar van jouw opleiding naar administratie@eindenhout.nl.

Vrienden van Eindenhout/ondersteunende leden
Dit zijn alle leden die Eindenhout steunen, maar geen speelrecht meer hebben, geen KNLTB pasje meer krijgen (en dus niet mee kunnen doen aan toernooien) en ook geen stemrecht meer hebben. Zij kunnen wel alle mailingen, zoals de Nieuwsbrief, toegestuurd krijgen en de vereniging geldelijk en anderszins steunen. Het vriendenlidmaatschap is geldig voor de duur van tenminste één jaar en dient opgezegd te worden conform de daartoe geldende regels.

Competitiebijdrage senioren en junioren
De competitiebijdrage wordt in rekening gebracht voor de KNLTB bijdrage, tennisballen, administratiekosten en het gebruik van de banen bij thuisspelende team. De competitiebijdrage voor senioren bedraagt € 100,- per team per competitie. Dus als hetzelfde team zowel de voorjaars- als de najaarscompetitie speelt wordt er 2 x € 100,- per team in rekening gebracht. De competitiebijdrage voor junioren bedraagt € 17,50 per lid per competitie.

Pasjes
Voor de competitie wordt gebruik gemaakt van de speelsterkte zoals dit staat op MijnKNLTB.
Wil je toch een andere foto op je pasje? Mail deze dan, met vermelding van naam, adres en geboortedatum, naar administratie@eindenhout.nl. Houd er rekening mee dat de verwerking door de KNLTB een flink aantal weken kan duren.

Wijzigingen (e-mail, adres, tel. nr.)
Deze kunnen gemakkelijk via de website www.eindenhout.nl gemeld worden (Mijn Club, Gegevens wijzigen). Als dit niet lukt, stuur dan een mail naar administratie@eindenhout.nl.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggingen voor het volgende seizoen / verenigingsjaar moeten uiterlijk vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar gemaild zijn naar opzeggen@eindenhout.nl. Dit i.v.m. de peildatum van de KNLTB voor de inning van de KNLTB bijdrage. Na 1 december is het niet meer mogelijk op te zeggen voor het komende seizoen. Houd er rekening mee dat deze datum strikt gehanteerd wordt. Bij te late opzegging van het lidmaatschap wordt er additioneel € 25,- boete in rekening gebracht.