Lid worden

We zijn heel erg blij dat we als club gegroeid zijn de afgelopen tijd. Dit houdt echter in dat we het maximaal aantal leden hebben bereikt en zijn genoodzaakt om een wachtlijst in te stellen. Nieuw aanmeldingen komen op de wachtlijst. We nemen op volgorde van aanmeldingsdatum nieuwe leden aan, zodra er weer plaats is om nieuwe leden aan te nemen.  

Lidmaatschap en Tarieven LTC Eindenhout 2021

Tarieven 2021

Senioren met automatische incasso

 € 180,-

Senioren zonder automatische incasso 

 € 195,-

Junioren (all-in, incl. zomertraining met automatische incasso) 

 € 185,-

Junioren (all-in, incl. zomertraining zonder automatische incasso)

 € 200,-

Familietarief 

 € 10,- korting per kind

Speciaal tarief met automatische incasso

 € 85,-

Studententarief 

 € 125,-

Vriend van Eindenhout 

 € 35,-

Competitiebijdrage senioren (per team)

 € 100,-

Competitiebijdrage junioren (per person) 

 € 17,50

Inschrijfgeld 

 € 35,-

Boete te laat betalen 

 € 15,-

Speciaal tarief
Dit geldt voor leden die minder dan 20% (hebben) kunnen spelen, vanwege bijvoorbeeld een blessure of zwangerschap. Aanvragen voor speciaal tarief moeten vóór 1 september per mail (administratie@eindenhout.nl) ingediend zijn en gelden alleen voor het lopende verenigingsjaar.

Studententarief
Dit geldt voor (senior)leden die een MBO, HBO, WO of soortgelijke opleiding volgen, zich in kunnen schrijven bij DUO en daarnaast geen inkomen hebben. Stuur dan uiterlijk vóór 1 maart een e-mail met een kopie van je inschrijvingsbewijs (b.v. collegekaart) van je opleiding naar administratie@eindenhout.nl. Aanvragen gelden alleen voor het lopende verenigingsjaar en moeten elk jaar opnieuw gedaan worden als je nog studeerd.

Familietarief
Het tarief voor gezinnen waarvan beide ouders lid zijn en minimaal twee thuiswonende kinderen onder de 18 jaar lid zijn. Familietarief wordt automatisch in onze ledenadministratie meegenomen.

Aanmelding tijdens seizoen
Bij aanmelding na 1 juli wordt 50% van de contributie in rekening gebracht  (Senioren & Junioren € 90).

Automatische incasso
De contributie wordt begin april in één termijn geïnd via automatische incasso. Facturen worden medio maart verzonden. Voor nieuwe leden is het niet mogelijk om op een andere wijze te betalen. In bijzondere gevallen kan bij het bestuur een verzoek tot een afwijkende betalingsregeling worden ingediend. 

 Te laat betalen
Op 15 april moet de contributie op de rekening van de club staan, zodat wij ook op tijd onze rekeningen kunnen betalen. Bij te laat betalen brengen we € 15 in rekening. Dus ook als een automatische incasso niet kan worden uitgevoerd!

Pasjes
Bij de start van het seizoen liggen de pasjes in het clubhuis van de leden die op tijd hun contributie hebben betaald. De pasjes zijn voor twee jaar geldig. Voor de competitie wordt gebruikt gemaakt van de speelsterkte zoals dit staat op MijnKNLTB. Wil je toch een andere foto op je pasje? Mail deze dan, met vermelding van naam, adres en geboortedatum, naar
 administratie@eindenhout.nl. Houd er rekening mee dat de verwerking door de KNLTB een flink aantal weken kan duren.

Wijzigingen (mail, adres, tel.nr)
Deze kunnen gemakkelijk via de website gemeld worden (Mijn Club, Gegevens wijzigen). Als dit niet lukt, stuur een mail naar
administratie@eindenhout.nl .

Introduceren
Laat vrienden en familie kennismaken met Eindenhout en neem ze mee als introducé. Eenmaal introduceren kost voor senioren € 5 p.p. en voor junioren € 3 p.p. Meld de introducé aan bij de bar. Een introducé meenemen kan pas na de competitieperiode. Introducés kunnen alleen mee op rustige tijden, als andere leden geen gebruik willen maken van de banen. Het is ook niet de bedoeling dat steeds dezelfde introducé meekomt.

 

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggingen voor het volgende verenigingsjaar moeten uiterlijk 30 november binnen zijn op
 opzeggen@eindenhout.nl. Dit i.v.m. de peildatum van de KNLTB en de ALV. Na 30 november is het niet meer mogelijk op te zeggen voor het komende seizoen. Houd er rekening mee dat deze datum strikt gehanteerd wordt.