Commissie wedstrijdtennis

Competitie Jaarlijks spelen we met elkaar competitietennis van de KNLTB. Niet alleen goed voor je wedstrijdritme en leuk om je te meten aan andere wedstrijdspelers, maar bovenal heel gezellig om als team sportief bezig te zijn. Na een intensieve dag tennis een hapje eten met elkaar op de club, maakt de dag compleet. 

Competitie spelen doen we al jaren bij Eindenhout en ieder jaar schrijven we dan ook weer een groot aantal teams in voor zowel de voorjaars als de najaarscompetitie. Zo zijn alle dagen druk bezet en proberen we zoveel mogelijk leden blij te maken met een plek in een competitieteam. Om ook de spelers die niet direct een plek in een team hebben kunnen bemachtigen de kans te geven competitie te spelen, hebben we de reservelijst. Competitiespelers kunnen deze lijst gebruiken om een invaller te regelen. Doe dit vooral, want op de reservelijst staan leden die ook erg graag competitie hadden willen spelen. 

Prestatie en recreatie We proberen de balans te vinden tussen prestatief tennis en recreatief tennis. Zo wordt er op hoog niveau competitie gespeeld en kan je als toeschouwer genieten van mooi en goed tennis. Maar voor recreatieve spelers is er bij Eindenhout ook voldoende ruimte. Op alle niveaus zie je gezond fanatisme, doorzettingsvermogen, winnaars en verliezers en dat maakt competitie spelen op alle niveaus dan ook zo mooi.

Selectietennis De club benoemd ieder jaar een aantal teams tot “selectie”. In deze selectie wordt door de vereniging geïnvesteerd in de vorm van gesubsidieerde zomertraining. De CWT stelt dan ook een aantal eisen aan de betreffende spelers uit de selectieteams, te weten: gemotiveerd bijwonen van de training, tijdig afbellen en vervanging regelen indien je niet kan trainen en gemotiveerd competitie spelen. Bovendien wordt van de spelers verwacht dat zij meedoen aan het eigen open toernooi en in ieder geval meedoen in de single van de clubkampioenschappen.

Komend seizoenDe voorjaarscompetitie staat alweer voor de deur en op de zondag, zaterdag, vrijdag avond en de dinsdag en donderdagochtend wordt er competitie gespeeld. Er wordt dus weer volop gestreden bij Eindenhout. 

Wij wensen ook alle jeugdteams op woensdag, vrijdag en zondag veel succes. Zij zijn de toekomstige spelers voor de zaterdag- en zondagcompetitie. Zet hem op jongens en meisjes! Zoals te zien is op de website van onze vereniging zijn vrijwel alle competitieteams ruim gevuld met enthousiaste tennissers. Dit geeft aan hoe groot de animo is om bij Eindenhout competitie te spelen.

Wij wensen iedereen weer een leuke, uitdagende competitie met veel mooie wedstrijden waarbij de strijd vol wordt aangegaan. Zowel op als naast de baan gaan wij uit van een goede instelling die laat zien waar Eindenhout voor staat. Strijd en plezier! Wij hopen na de competitie weer vele teams te mogen verwelkomen tijdens de huldiging der kampioenen (waarschijnlijk de laatste speeldag).

Veel plezier met de competitie!

 

Selectiecriteria indeling competitieteams (landelijk)

Hieronder volgt een aantal selectiecriteria voor de landelijke competitie. Sommige punten zijn specifiek voor de selectieteams, andere punten zijn voor alle teams van toepassing.

 • Speelsterkte;
 • Aanwezigheid / inzet training;
 • Vooruitgang spel, potentie, doorgroeimogelijkheden;
 • Persoonlijkheid: motivatie / mentaliteit. Zowel individueel als in teamverband;
 • Deelname eigen open toernooi + clubkampioenschappen;
 • Behaalde resultaten / inzet tijdens toernooien;
 • Evaluatie competitie vorig jaar: 
  •    Minimaal 6 van de 7 keren meegespeeld
  •    Kan je minimaal 2 wedstrijden spelen of vanwege blessure maar een wedstrijd.
  •    Gedrag op en om de baan en binnen het eigen team.

 

Selectiecriteria indeling district competitie (Noordwest)

Voor de zaterdagcompetitie streeft de CWT naar een juiste balans tussen prestatief en recreatief tennis. Bij het recreatieve gedeelte wordt nadrukkelijk rekening gehouden met voorrang voor vrijwilligers van de club.Vanwege de beperkte capaciteit van de banen kunnen er niet meer dan 13 teams uitkomen in de zaterdagcompetitie. Helaas zijn er veel meer leden die op zaterdag willen spelen dan wij kunnen indelen.

Elk jaar staat de CWT voor de lastige taak deze competitie in te delen. Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat elk jaar, veelal, dezelfde leden worden teleurgesteld. Wij handelen echter naar eer en geweten en er is dan ook nooit sprake van opzet. Hieronder volgt een aantal selectiecriteria voor de district competitie. Wij kunnen de criteria benoemen maar hier geen prioritering aan geven.

 • Speelsterkte (minimaal niveau 8);
 • Evaluatie competitie vorig jaar:
 • Minimaal 6 van de 7 keren meegespeeld (hierbij rekening houden met blessures)
 • Kan je minimaal 2 wedstrijden spelen.
 • Gedrag op en om de baan en binnen het eigen team.
 • Vorig jaar competitie gespeeld; 
 • Motivatie / mentaliteit; 
 • Zet je je vrijwillig in voor de vereniging.

Naast de zaterdagcompetitie vallen ook de dinsdag- en donderdagochtend competitie onder de district competitie. Ook naar deze vorm is meer "vraag dan aanbod". Hier gelden dan ook bovenstaande criteria voor. 

Veel plezier met de competitie!
De Commissie Wedstrijdtennis