Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik LTC Eindenhout om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
*Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Tennishistorie
Hoeveel jaar heb je getennist?
Als je al lessen hebt gevolgd, op welke tennisschool was dat?
Hoeveel lessen heb je gehad en in welke seizoenen?
Heb je ervaring met tenniscompetitie of tennistoernooien?
Waarom wil je lid worden van LTC Eindenhout?
Zijn er andere gezinsleden lid van LTC Eindenhout?
Zijn je ouders nu of in de toekomst bereid iets te doen voor de vereniging. Zo ja, interesse in …
Overige opmerkingen
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten van LTC Eindenhout.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld. Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap van LTC Eindenhout, zoals de KNLTB.
LTC Eindenhout heeft haar privacy beleid op haar website gepubliceerd. Met deze inschrijving stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens met toepassing van dit beleid verwerken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht. Voor leden jonger dan zestien jaar dient een ouder dan wel voogd ook akkoord te gaan.
*Ik ga hiermee akkoord (ouder/verzorger)
Opmerking