Onze pachter Barry

Na een geslaagd eerste "pachtersseizoen" voor Barry, heeft hij veel zin om aan het tweede seizoen te beginnen.
Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind en kan er veel getennist worden.