In het zonnetje: Olga Willemse

Graag stel ik aan iedereen die haar nog niet kent Olga Willemse voor, de drijvende kracht achter onze nieuwsbrief!

Momenteel is zij herstellende van een flinke rugoperatie, maar wil desondanks toch graag de nieuwsbrief in elkaar zetten.

In 1985 is zij lid geworden, na de beginselen van het spel geleerd te hebben bij tennisvereniging “Bloemendaal”.
Om lid te worden van Eindenhout, moest er nog voorgespeeld worden in de Fablohal.
Zij werd gelukkig goed genoeg bevonden en heeft vervolgens competitie gespeeld op donderdag en zaterdag in damesteams en de laatste jaren in een zeer gezellig mix team.

In 1988 is zij in het Bestuur als secretaris gevraagd.
Hier heeft zij o.a. de ledenadministratie op orde gebracht, dat was een flinke klus.
In die tijd was niet goed duidelijk, wie er wel of niet meer lid was.
In 1997 is zij penningmeester geworden en is de ledenadministratie blijven verzorgen.

In 2007 is het 75-jarige lustrum van Eindenhout gevierd.
In eerste instantie was de bedoeling dat er een luxe clubblad zou worden gemaakt, maar Marius ten Ra, de toenmalige voorzitter, had op de zolder van het “ballenhok” tassenvol met foto’s en archiefmateriaal gevonden, destijds verzameld door Jan Slewe. Uiteindelijk heeft Olga, ook met dit materiaal, een prachtig jubileumboek gemaakt samen met Annelies de Blaauw en vormgever Robert Jan Lievaart.

Olga heeft nu nog behoorlijk wat foto’s op haar computer staan en dit materiaal goed kunnen gebruiken bij de diverse lustra.
Tijdens het lustrumfeest is zij Lid van Verdienste geworden, voor haar jarenlange inspanningen.

In 2011 was er veel tumult rond de bestuurswisseling en zijn de 2 dames (Olga en Helen Passchier) uit het bestuur gestapt.

In 2012 bestond de vereniging 80 jaar.
Olga is toen gevraagd dit lustrumfeest te organiseren en heeft er samen met vele anderen een mooi feest van gemaakt.
Tijdens dit lustrumfeest is zij voor haar 22 jaar besturen Lid in de orde van Oranje-Nassau geworden, een geweldige erkenning.
Beide eretitels zijn haar terecht heel veel waard.

In de communicatie commissie zit zij sinds 2015. Niet alleen de nieuwsbrief, maar ook de Sweetspot worden door haar gemaakt. Hoewel ze zelf niet meer kan tennissen, geniet ze ervan om op deze manier betrokken bij de club te kunnen zijn met commissie leden van diverse leeftijden.

Bovendien vindt zij dat zij dit verschuldigd is aan de vereniging, waarvan ze zoveel waardering heeft gekregen.

Door Daniëlle Boot
Communicatiecommissie Eindenhout

Nieuws Overzicht