Overleg Verenigingsbestuur met Stichting Tennissport Eindenhout

Elk jaar heeft het bestuur van LTC Eindenhout overleg met de Stichting Tennissport Eindenhout. Dit overleg zal binnenkort plaatsvinden. De Stichting Tennissport Eindenhout houdt zich onder meer bezig met de exploitatie en onderhoud van de banen en het park, de pacht van het clubhuis en bijvoorbeeld ook de pachterswoning. Naast bovenstaande punten worden in dit overleg ook de financiële status van het lopende boekjaar en de begroting voor volgend jaar besproken.Heb je suggesties of vragen voor het overleg met de Stichting, dan kunnen deze vóór woensdag 20 september a.s. gemaild worden naar bestuur@eindenhout.nl

Nieuws Overzicht