Home › Vereniging › Bestuur en Commissies

Bestuur en Commissies TLC Eindenhout

Voorzitter: Arjen Schouten

Secretaris en ledenadministratie: Auke van Heuzen

Penningmeester: Jean Paul van Straalen

Commissie Wedstrijdtennis: Jeroen Schulten

Jeugdcommissie: Ron Nikken

Commissies die niet in het bestuur zijn vertegenwoordigd

Commissie ledenadministratie: Maarten Koster, Lesly Meijer, Ronald Kok, vacature (jeugd aanmeldingen), vacature (senioren aanmeldingen)

Sponsorcommissie

Commissie recreatief: Stefan Dalinghaus

Commissie Open Toernooi: Iris Lamie

Commissie Eindenhout Jeugd Open: Jolijn Nikken

Commissie Clubkampioenschappen: Monique Somers


Rooster van aftreden Bestuur L.T.C. Eindenhout

Naam
Functie
Aantreden
Jaar van aftreden
Arjen Schouten   
Voorzitter 27 November 2017

2020

Jean Paul van Straalen        
Penningmeester  27 November 2017

2020

Auke van Heuzen Secretaris 28 November 2016

2019

Jeroen Schulten   Technische Commissie      10 December 2015

2018

Ron Nikken     Jeugd Commissie 28 November 2016 

2019

Aftredende  bestuursleden kunnen zich, als zij dit wensen, direct herkiesbaar stellen. Het is de bestuursleden vrij zelf te bepalen of zij de periode uitzitten dan wel eerder wensen af te treden. Aftreden van het Dagelijks Bestuur in haar geheel is niet wenselijk met het oog op continuïteit. Het rooster van aftreden is gebaseerd op artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement van L.T.C. Eindenhout.

Ogenblik a.u.b. ...