Jaarverslag Jeugd Commissie 2017

Jaarverslag Jeugdcommissie 2017

"Nóg meer samen tennissen"

De kersverse Jeugdcommissie (JC) bestond dit jaar uit Ron Nikken, Ingrid Lispet, Saskia Uittien-van Esser, Jolijn Nikken, Esther van der Herberg en Antonie van Schendel met Martijn van de Hurk en Jaap Heesen als adviseurs. Daarnaast hebben we natuurlijk een heel betrokken jeugdbestuur met enthousiaste jeugdleden die ondersteunend zijn aan de jeugdcommissie en extra activiteiten georganiseerd hebben. Het jeugdbestuur bestond dit jaar uit Jolijn Nikken (JC), Niels Neervoort, Lise Couperus, Olivier Heemskerk, Annemijn van Meelen, Joachim Niemeijer, Pine ten Raa en Young-kon Yong.

Het was weer een mooi tennisjaar met veel bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven, waarbij het gestelde uitgangspunt van vorig jaar verder uitgebouwd werd: “Nóg meer samen tennissen”. Bovendien bestond de club dit seizoen 85 jaar en dat is uitbundig gevierd.

De ‘reguliere’ evenementen van de JC en JB

We zijn het seizoen zoals gebruikelijk begonnen met een meer dan gezellig openingstoernooi op de eerste zondag van april. De opkomst was behoorlijk hoog en nieuwe jeugdleden (en hun ouders langs de kant) konden gelijk kennismaken met iedereen die die dag aanwezig was.

Begin juni vond het Vroege Vogelstoernooi plaats. Het is altijd bijzonder om te zien hoeveel kinderen zo vroeg hun bed uit komen om een potje te tennissen en daarna gezellig met elkaar te ontbijten op de club.

Een van de succesnummers dit jaar was wederom het Ouder-Kind toernooi. Supergezellig met een overweldigende opkomst. Het was bovendien die hele dag zeer zonnig. Een zeer geslaagde dag dus!

De wekelijkse jeugdavond op donderdag onder de bezielende leiding van Joachim, Jolijn, Annemijn en Lise kende een grote opkomst. Heel enthousiaste kinderen die na een uur lang tennis en spelvormen bijna uitgeput, maar vooral glunderend op het terras zaten.

Het jeugdbestuur heeft niet bepaald stilgezeten. Dit jaar zijn we geëindigd met een spetterend slotfeest, met als thema: Duo’s. Spetterend was het zeker gezien het de hele dag had geregend, waardoor het slottoernooi, dat vooraf plaats zou vinden, niet doorging. De sfeer bleef, in tegenstelling tot de banen, gelukkig onaangetast. Want met de jongere jeugd als ‘party starters’ en de oudere jeugd als hekkensluiters, bleek het een gouden (feest)combinatie!

We willen uiteraard ook Johan en Nataliia bedanken voor hun enorme inzet om alle activiteiten tot een succes te maken. Ook leuk om van enkele ouders te horen dat het met Johan en Nataliia in het clubhuis zo gezellig was.

Tennisclinic Jacco Eltingh – dé lustrumklapper voor de jeugd

Op 16 juni organiseerde de JC in het kader van het lustrum van Eindenhout een tennisclinic onder de bezielende en enthousiasmerende leiding van tennisfenomeen Jacco Eltingh. De meeste jeugdspelers hadden geen flauw idee wie Jacco was, maar dat gold zeker niet voor de ouders. Menig (elektronisch) fotoalbum zal verrijkt zijn met actiefoto’s van Jacco op Eindenhout. Er deden ongeveer 60 kinderen mee, verdeeld in acht groepen. Op iedere baan stond een ‘hulptrainer’ om een speciale training te verzorgen. Veel dank aan de hulptrainers Joachim, Jonathan, Dirk, Guido, Jolijn, Norbert, Bob en Ingeborg. De groepen wisselden ieder half uur van baan. Jacco en zijn collega Bas liepen rond om technische aanwijzingen aan de jeugd te geven. Na afloop werden de kinderen nog eens extra verwend met een grote zak drop. Veel kinderen wisten een handtekening te bemachtigen van Jacco op hun nieuwe Eindenhout lustrumshirt. Het sluitstuk van de avond was een demonstratiepartij van Guido en Bob tegen Jeroen W. en Tim met deskundig en hilarisch commentaar van Jacco. 

Jeugdcompetitie 2017

Tussendoor werd er natuurlijk ook nog ‘serieus’ getennist in de voor- en najaarscompetitie. De nadruk tijdens deze competities ligt op plezier en goed leren tennissen. Daarom proberen we de teams dusdanig in te delen dat er gelijkwaardige partijen worden gespeeld. Belangrijk hierbij is dat de kinderen zelf op de baan leren omgaan met de verschillende spelsituaties en de puntentelling. Gelukkig werden alle teams goed begeleid door enthousiaste ouders die de kinderen ook leren dat ze Eindenhout vertegenwoordigen op en naast de baan. Ook dit jaar speelde de competitiejeugd in mooie outfits, mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van de Rabobank, Wilson en Sport N Styles.

Dit jaar voor het eerst werd er in het voorjaar door zes (gemengde) teams deelgenomen aan de interne (buiten KNLTB-verband) Groen competitie met Duinvliet, Ruïne van Brederode en Zandvoort. Voorafgaande aan de competitie heeft het jeugdbestuur met de jeugdcommissie en de trainers een informatiebijeenkomst met een ludieke tennis-quiz verzorgd voor de deelnemende jeugd en hun ouders. Nieuwe jeugdleden maakten zo op een leuke manier kennis met de club.

Daarnaast hebben 7 teams deelgenomen aan de KNLTB-voorjaarscompetitie. Er waren twee teams op de vrijdag (1 meisjesteam t/m 17 en een gemengd team t/m 17) en vijf teams op zondag (2 jongensteams t/m 14 jaar, 1 meisjes team t/m 17 jaar, 1 jongensteam t/m 17 jaar en 1 gemengd team t/m 14 jaar). Diverse betere jeugdleden hebben net als in voorgaande jaren meegespeeld in de seniorencompetitie op zondag.

De jeugdcommissie vindt het verder van belang dat zoveel mogelijk kinderen de kans krijgen competitie te spelen. Door het wat meer recreatieve karakter van de najaarscompetitie heeft ook een aantal kinderen competitie kunnen spelen die in het voorjaar niet aan bod kwamen. Dit jaar hebben maar liefst 7 teams meegedaan aan de najaarscompetitie op zondag (3 gemengde teams t/m 14 jaar, 1 gemengd team t/m 17, 1 jongensteam t/m 14 en 1 meisjesteam t/m 17).

Eindenhout Jeugd Open*

Dit seizoen werd voor de zesde keer het Eindenhout Jeugd Open* gehouden. Dit is een jeugd ranglijst-toernooi onder begeleiding van de KNLTB. Wilson, Sam Friday, O2, Borghouts, Inpromo, Vitamin Store en Parfier veel dank voor de sponsoring en uiteraard ook veel dank aan de wedstrijdleiding (Joachim Niemeijer, Annemijn van Meelen, Olivier Heemskerk, Lise Couperus, Pine ten Raa,Ties Ottevanger en Niels Neervoort) onder leiding van Jolijn Nikken. Oudgediende Matthijs Moesbergen hield als coach een klein oogje in het zeil. Het toernooi verliep zeer voorspoedig, ook vanwege het mooie weer, met een groot aantal deelnemers. De mooiste complimenten kwamen van de bondsgedelegeerde: voortreffelijke organisatie en geen klachten van ouders.

Trainingen 2017

Indachtig ons credo ‘Nóg meer samen tennissen’ hebben we dit jaar Team Tennis geïntroduceerd, waarbij jongere jeugd (Oranje) en jeugd van de tennisschool (Rood) de mogelijkheid werd geboden om drie keer extra te tennissen onder begeleiding van Michel Admiraal. Er deden in totaal bijna 60 kinderen mee. De opkomst was zeer behoorlijk. Wordt zeker vervolgd.

Uiteraard hebben dit jaar vrijwel alle jeugdleden (in totaal bijna 170 van de 185) deelgenomen aan de clubtrainingen van Martijn van de Hurk en Jaap Heesen. Het is altijd moeilijk om naast alle andere activiteiten van de kinderen, een mogelijkheid te vinden om kinderen op een gelijk moment in een goede groep (leeftijd, sterkte) te laten trainen. Het is weer gelukt, maar we zoeken naar mogelijkheden om de kinderen net als bij Team Tennis meer trainingsmomenten te bieden. 

We hebben daarnaast 15 extra trainingen georganiseerd op de maandagmiddag voor circa 20 jeugdcompetitiespelers (Groen en Geel) die niet met de senioren meespelen. Op die manier konden ook zij samen meer tennissen en zich ook beter voorbereiden op de competitie.

Clubkampioenschappen

Ook dit jaar heeft de jeugdcommissie erop gestuurd dat bij de clubkampioenschappen de jeugd zich inschrijft in de categorie waarin ze ook uitkomt in de competitie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de competitiejeugd zich in ook inschrijft voor de enkelcategorie.

De trainers Jaap en Martijn hebben diverse pogingen ondernomen om ook dit jaar weer de speciale ‘clubkampioenschappen-middag’ voor de jongste jeugd te organiseren om ze met deelname aan de ‘grote’ clubkampioenschappen vertrouwd te maken. Er stonden al enorme bekers klaar voor de winnaars. Helaas is deze middag twee keer in het water gevallen. Volgend jaar proberen we het weer.

Onze jeugd clubkampioenen van 2017 zijn:

ME t/m 12 jaar: Florine Hartendorf

ME t/m 14 jaar: Silke Couperus

ME t/m 17 jaar: Jacky Heemskerk

JE t/m 12 jaar: Jesse Terwee

JE t/m 14 jaar: Quintijn Jobse

JE t/m 17 jaar: Martijn in ‘t Veld

MD 10-12 jaar: Florie Jobse en Meike Moreu

MD 11-17 jaar: Daniek Hendriksen en Monique Zeemering

JD  10-12 jaar: Binck Kempers en Koen in ‘t Veld

JD  10-14 jaar: Quintijn Jobse en Bas in ‘t Veld

JD  11-17 jaar: Wicher Uffen en Martijn in ‘t Veld 

Een aantal jeugdleden heeft zich ingeschreven bij de senioren clubkampioenschappen en daarbij mooie resultaten behaald. Het vermelden waard zijn de eerste plaatsen in het enkelspel van Annemijn van Meelen (DE5) en Joachim Niemeijer (HE5).  Annemijn won bovendien samen met Melissa Gon de DD2. Bob Verzijlberg en Koen Heupers prolongeerden hun titel in de HD2! Sjoerd Dalinghaus en Daan Takken haalden de finale van de HD8.

Jeugdkamp oudere jeugd (vanaf 12 jaar)

Met het succes van Oud-Beijerland 2016 in ons achterhoofd begonnen wij dit jaar aan een fantastisch jeugdkamp. Deze keer mocht Eindenhout het kamp opzetten in het Katwijk. Het was het luxueus kamperen, omdat de ‘Johan van Katwijk’ erop stond dat hij het ontbijt en avondeten mocht verzorgen. Dit jaar was het luxueuze eten niet het enige extraatje, er is ook een aftermovie gemaakt. Deze is echter alleen voor de kampkids en de kampleiding die mee zijn geweest.

Al met al was het een mooie week die niet snel vergeten zal worden door de kampkinderen, maar ook zeker niet door de kampleiding. Er gingen zo’n achtentwintig kinderen mee op jeugdkamp. Het succes van dit jaar bleek meteen al bij terugkomst van het jeugdkamp. Met de start van de Clubkampioenschappen zocht iedereen elkaar weer op en er heerste dan ook zeer zeker het echte ‘kampgevoel’.

De kampleiding bestond dit jaar uit Martijn Sondorp, Chris Kienhuis, Jolijn Nikken, Guido Loonen, Ingeborg Korpershoek, Matthijs Moesbergen, Niels Neervoort, Jonathan Niemeijer, Joachim Niemeijer, Sven Dalinghaus en David Sondorp.

Wintertraining

In totaal hebben 102 jeugdleden deze winter training in de Fablo, meer dan vorig jaar (96). We hebben dit jaar voor het eerst alle jeugdleden de mogelijkheid geboden om in de winter te gaan tennissen. Voorheen werden alleen kinderen uitgenodigd die (in beginsel) ook competitie gingen spelen. Daarnaast trainen enkele betere jeugdleden mee met de senioren. Verder hebben we ook dit jaar, met dank aan de Fablo, ongeveer 37 kinderen die najaarscompetitie hebben gespeeld, tegen een gereduceerd tarief een passe-partout voor de Fablo kunnen aanbieden, zodat zij meer met elkaar kunnen sparren op banen die niet verhuurd zijn.

Vooruitblik 2018

De jeugdcommissie heeft grote plannen voor komend jaar om de jeugd zoveel mogelijk te laten tennissen. Afgelopen jaar hebben we hier al een begin mee gemaakt. Team Tennis is/was een groot succes en ook extra training van competitiespelers (Groen/Geel) op de maandagmiddag was in trek. Voor 2018 willen we de training voor de jeugd niet langer op één specifiek tijdstip laten plaatsvinden, maar net als bij Team Tennis op meerdere momenten. We benutten deze winterperiode om dit plan verder in detail uit te werken. Door meerdere trainingsmomenten aan te bieden verwachten we dat kinderen ook meerdere keren per week komen trainen. Bovendien is er minder kans dat kinderen helemaal niet kunnen vanwege school of andere sporten. Tot slot gaan we door met het extra aandacht geven aan onze betere jeugd.

 

De Jeugdcommissie

 

 


Ogenblik a.u.b. ...