Het Goud van Eindenhout - onze banen- een update

Graag informeren wij jullie in dit artikel over de kwaliteit van onze tennisbanen.

Er is goed nieuws! De banen zijn in geen jaren zo goed geweest als dit jaar!
Positief is ook dat er veel meer en gestructureerd gesproeid wordt. 

De topkwaliteit van de banen is echter nog ver weg.  Kuiltjes achter de baseline en “teveel gravel” zijn veel voorkomende klachten.
Een groot voordeel van de huidige staat is dat de banen zeer goed waterdoorlatend zijn en waar andere parken er een hele dag uit liggen kan men op Eindenhout binnen korte tijd weer spelen. Een nadeel hiervan is dat de banen dermate waterdoorlatend zijn dat het gravel onvoldoende vocht vasthoudt.

 

In het verleden is er schade aangericht aan de lavalaag waardoor deze ernstig vermengd is geraakt met de top (gravel) laag. Tevens is er in het verleden gewerkt met een verkeerde gravel soort (te grof) en lijkt het fijne gravel in de loop der tijden te zijn weggewaaid. De diepte van de gravel laag haalt niet overal de benodigde 2.8 cm.

Het langdurig gebrek aan voldoende sproeiwater heeft ook niet bijgedragen aan de kwaliteit waar wij nu mee te maken hebben.

In dit plaatje kun je zien hoe de verschillende lagen zijn opgebouwd.

 

Aquaco/beregening:
Dit jaar is er nieuwe beregeningsapparatuur gekomen waarmee op afstand sproei-instellingen kunnen worden gewijzigd en de banen eenvoudig tussentijds kunnen worden gesproeid.
Bij veranderde weersomstandigheden kan nu dus gemakkelijk gereageerd worden.
Op 5 juli 2022 zijn de sproeikoppen in de banen gesteld en hier en daar vernieuwd.

Drainagesysteem:
In november 2021 zijn de drains (om overtollig water af te voeren) onder de banen doorgespoten. Advies is om dit eens in de 3 jaar te doen.
De drains bij baan 1 en 2 zijn niet doorgespoten, omdat de putten onbereikbaar waren doordat er een haag bovenop stond.
Hier wordt in 2022 een oplossing voor gezocht.

Lange termijn onderhoud:
De banen en het drainagesysteem zijn ongeveer 14 jaar geleden gerenoveerd. Bij goed onderhoud zou dit voor een periode van 25 jaar voldoende moeten zijn en kunnen we nog 11 jaar voort.

Echter gezien de geschetste problemen komt de vraag of renovatie niet eerder aan de orde is.
Dat zowel de toplaag als de lavalaag en drains worden vernieuwd.
Renovatie is een grote kostenpost. Geschatte investering 350k.

Het advies van onze groundsman is om over de komende jaren de toplaag te verbeteren met gravel van een fijnere samenstelling en uitfasering van het grove gravel.
De komende tien jaar zal er gespaard moeten worden voor de grote renovatie van de banen.
We zullen het dit seizoen moeten doen met de huidige kwaliteit van de banen.

Dit is het best haalbare!

Door Fred Loonen, Parkbeheer

 

Nieuws Overzicht