Commissie wedstrijdtennis

De Commissie Wedstrijdtennis (CWT) ziet de landelijke competitie op zondag als speerpunt als het gaat om competitief tennis. Ieder jaar wordt een aantal teams tot ‘selectie’ benoemd. In deze selectie wordt door de vereniging geïnvesteerd in de vorm van gesubsidieerde winter- en zomertraining. De CWT stelt dan ook een aantal eisen aan de betreffende spelers uit de selectieteams, te weten: gemotiveerd bijwonen van de training, tijdig afbellen en vervanging regelen indien je niet kan trainen en gemotiveerd competitiespelen. Bovendien wordt van de spelers verwacht dat zij meedoen aan het eigen open toernooi en in ieder geval meedoen in de single van de clubkampioenschappen.

Voor het komende seizoen heeft de CWT weer een groot aantal teams ingeschreven voor de voorjaarscompetitie van de KNLTB. Op zondag zullen er vier gemengde teams, twee herenteams en twee damesteams deelnemen in de landelijke competitie. Iedere zondag zal er weer gestreden worden en uw steun is meer dan welkom.
Op de zaterdagen zullen er ook dit jaar weer veel competitiespelers acte de presence geven. De dames zijn hier met twee teams vertegenwoordigd, de heren met zeven teams, waarvan een team 1e klasse speelt, twee teams 2e klasse spelen, 3 teams 3e klasse en 1 team 4e klasse. In de gemengde competitie zullen er vier teams deelnemen. Met als absolute topper; het eerste gemengde team dat eerste klasse speelt en tevens verwachten we ook veel van ons eerste nieuwe herenteam die dit jaar weer 1e klasse speelt.

Op de dinsdag zijn er twee damesteams die deelnemen aan de regionale competitie en op de donderdag zijn dit drie damesteams.
Wij wensen ook alle jeugdteams op woensdag, vrijdag en zondag veel succes. Zij zijn de toekomstige spelers voor de zaterdag- en zondagcompetitie. Zet hem op jongens en meisjes!
Zoals te zien is op de website van onze vereniging zijn vrijwel alle competitieteams ruim gevuld met enthousiaste tennissers. Dit geeft aan hoe groot de animo is om bij Eindenhout competitie te spelen.

Wij wensen iedereen weer een leuke, uitdagende competitie met veel mooie wedstrijden waarbij de strijd vol wordt aangegaan. Zowel op als naast de baan gaan wij uit van een goede instelling die laat zien waar Eindenhout voor staat. Strijd en plezier.
Wij hopen na de competitie weel vele kampioensteams te mogen verwelkomen tijdens de huldiging der kampioenen (waarschijnlijk de laatste speeldag van de competitie).
Veel plezier met de competitie!

Selectiecriteria indeling competitieteams (landelijk)

Hieronder volgt een aantal selectiecriteria voor de landelijke competitie. Sommige punten zijn specifiek voor de selctieteams andere punten zijn voor alle teams van toepassing.

 • Speelsterkte.
 • Aanwezigheid / inzet training.
 • Vooruitgang spel, potentie, doorgroeimogelijkheden.
 • Persoonlijkheid: motivatie / mentaliteit. Zowel individueel als in teamverband.
 • Deelname eigen open toernooi + clubkampioenschappen.
 • Behaalde resultaten / inzet tijdens toernooien.
 • Evaluatie competitie vorig jaar:

* Minimaal 6 van de 7 keren meegespeeld
* Kan je minimaal 2 wedstrijden spelen of vanwege blessure maar een wedstrijd.
* Gedrag op en om de baan en binnen het eigen team.

Selectiecriteria indeling districtcompetitie (noordwest)

Voor de zaterdag competitie streeft de tc naar een juiste balans tussen prestatief en recreatief tennis. Bij het recreatieve gedeelte wordt nadrukkelijk rekening gehouden met voorrang voor vrijwilligers van de club.
Vanwege de beperkte capaciteit van de banen kunnen er niet meer dan 13 teams uitkomen in de zaterdagcompetitie. Helaas zijn er veel meer leden die op zaterdag willen spelen dan wij kunnen indelen. Elk jaar staat de tc voor de lastige taak deze competitie in te delen. Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat elk jaar, veelal, dezelfde leden worden teleurgesteld. Wij handelen echter naar eer en geweten en er is dan ook nooit sprake van opzet.
Hieronder volgt een aantal selectiecriteria voor de districtcompetitie. Wij kunnen de criteria benoemen maar hier geen prioritering aan geven.

 • Speelsterkte (minimaal niveau 8).
 • Evaluatie competitie vorig jaar:

* Minimaal 6 van de 7 keren meegespeeld (hierbij rekening houden met blessures)
* Kan je minimaal 2 wedstrijden spelen.
* Gedrag op en om de baan en binnen het eigen team.

 • Vorig jaar competitie gespeeld.
 • Motivatie / mentaliteit.
 • Zet je je vrijwillig in voor de vereniging.

Naast de zaterdagcompetitie vallen ook de dinsdag- en donderdagochtend competitie onder de districtcompetitie. Ook naar deze vorm is meer "vraag dan aanbod". Hier gelden dan ook bovenstaande criteria voor.

Veel plezier met de competitie!
De Commissie Wedstrijdtennis