Home › Vereniging › Lidmaatschap en tarieven 2018

Lidmaatschap en tarieven 2018

Ook lid worden van Eindenhout? Vul dan het aanmeldformulier in voor seniorlid en juniorlid  

Let op, de contributie wordt in één termijn geïnd via automatische incasso. Dat gebeurt op de laatste werkdag van de maand maart. De contributie moet op 1 april op de rekening van de club staan, zodat wij ook op tijd onze rekeningen kunnen betalen.
Bij te laat betalen moeten wij helaas een boete van € 15,- in rekening brengen, óók als de automatische incasso niet kon worden uitgevoerd! Overigens kan in bijzondere gevallen een verzoek tot een afwijkende betalingsregeling worden ingediend bij het bestuur.
Stuur voor meer informatie een e-mail naar .

Tarieven 2018

Senioren zonder automatische incasso € 195,-
Senioren met automatische incasso  € 180,-
Junioren (all-in, incl. zomertraining, zonder automatische incasso)   € 200,-
Junioren (all-in, incl. zomertraining, met automatische incasso) € 185,-
Familietarief   € 10,- korting per kind
Speciaal tarief met automatische incasso  
€ 85,-
Studententarief 
€ 125,-
Vriend van Eindenhout
€ 35,-
Competitiebijdrage senioren (per team) € 100,-
Competitiebijdrage junioren (per persoon)
€ 17,50
Inschrijfgeld (eenmalig voor nieuwe leden)  
€ 35,-
Boete te laat betalen
€ 15,-
  

Toelichting tarieven 2018

Afwijkende tarieven
Een verzoek voor een afwijkend tarief moet voor 15 maart binnen zijn. Deze tarieven worden niet met terugwerkende kracht toegekend. Alle afwijkende tarieven zijn 1 jaar geldig. Alleen met automatische incasso.

Speciaal tarief
Dit geldt voor leden die minder dan 20% kunnen spelen, vanwege bijvoorbeeld een blessure of zwangerschap. Aanvragen voor speciaal tarief moeten vóór 1 september per e-mail ingediend zijn.

Studententarief
Dit geldt voor leden die een MBO, HBO, WO of soortgelijke opleiding volgen, zich in kunnen schrijven bij DUO en daarnaast geen inkomen hebben. Kom je in aanmerking voor het studententarief? Stuur dan uiterlijk vóór 1 maart een e-mail met een kopie van je inschrijvingsbewijs (bv collegekaart) van je opleiding.

Familietarief
Het tarief voor gezinnen waarvan beide ouders lid zijn en minimaal twee thuiswonende kinderen onder de 18 jaar.

Aanmelding tijdens seizoen
Bij aanmelding na 1 juli wordt de contributie aangepast naar rato van het aantal resterende maanden.

Pasjes
Bij de start van het seizoen liggen de pasjes in het clubhuis van de leden die op tijd hun contributie hebben betaald. Competitie en toernooien spelen is alleen mogelijk met het pasje met pasfoto. Nog geen foto gestuurd? Mail deze dan, met vermelding van naam, adres en geboortedatum, naar .

Introduceren
Laat vrienden en familie kennismaken met Eindenhout en neem ze mee als introducé. Eenmaal introduceren kost € 5,- p.p. voor senioren en € 3,- p.p. voor junioren. Meld de introducé aan bij de bar. Een introducé meenemen kan na de competitieperiode. Introducés kunnen alleen mee op rustige tijden, als andere leden geen gebruik willen maken van de banen. Het is ook niet de bedoeling dat steeds dezelfde introducé meekomt.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggingen voor het volgende verenigingsjaar moeten uiterlijk 30 november binnen zijn op . Dit i.v.m. de peildatum van de KNLTB en de ALV. Daarna is het niet meer mogelijk op te zeggen voor het komende seizoen.
Je krijgt binnen 3 weken bevestiging dat de opzegging ontvangen is. 


Ogenblik a.u.b. ...